ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
--------------------------------


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองผ่านระบบดิจิทัล
  2. เพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีให้เป็นแหล่งเรียนรู้  เชื่อมโยงกิจกรรมเกิดการแบ่งปันทรัพยากรสื่อการเรียนรู้  ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของหน่วยงานภาคกิจสู่สาธารณะ
  4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้  ภายใต้แนวคิด “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล”
  5. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  Knowledge  Management  นำสู่แนวทางการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อทำให้ความรู้ขององค์กรสู่สาธารณะเกิดการต่อยอดของความรู้และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
กลุ่มเป้าหมาย
       ผู้บริหารการศึกษา /ผู้บริหารสถานศึกษา /ข้าราชการครู /บุคลากรทางการศึกษา /ประชาชนทั่วไป  (ผู้ที่สนใจศึกษาหลักสูตรในหลักสูตรการพัฒนาฯ)

เกณฑ์การจบแต่ละหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร
  1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน 
  2. เข้าเรียนตามหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนด
  3. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80% (สอบกี่ครั้งก็ได้ระบบจะนำคะแนนที่ดีที่สุดมาคำนวณเพื่อรับเกียรติบัตร)
  4. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

พิมพ์เกียรติบัตรได้ทันทีไม่ต้องรออนุมัติหรือรออีเมล

Download --> คู่มือการใช้งาน 

Video --> การใช้งานระบบ (สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร)

เพื่อให้การใช้งานไม่มีข้อผิดพลาดผู้เข้าอบรมควรใช้ Browser Google Chrome 

คำถามที่พบบ่อย

        ถาม  :: สอบกี่ครั้งคะแนน ได้เท่าเดิม ?

           ตอบ ระบบแสดงแค่คะแนนที่ดีที่สุดไม่ได้แสดงคะแนนการสอบล่าสุด ประวัติการสอบตรวจสอบได้ที่ปุ่ม "ประวัติการสอบ"  ในหน้าหลักสูตรนั้น ๆ

       ถาม :: ระบบทำข้อสอบไม่ดี...คำถามเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ?

          ตอบ :: ระบบทำข้อสอบจะทำการสุ่มคำถามทุกรอบที่ทำการสอบ

       ถาม :: ไม่สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้

          ตอบ :: - ตรวจสอบ Browser ที่เข้าใช้งานระบบของท่านว่าเป็น Google Chrome หรือไม่
                     - ตรวจสอบว่าเครื่องของท่านได้ลงโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC หรือไม่ 
                     -  ท่านจบหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หรือไม่

       ถาม :: ทำข้อสอบแล้วกดส่งข้อสอบไม่ได้ ?

           ตอบ :: ตรวจสอบว่าท่านทำข้อสอบครบทุกข้อหรือไม่

      ถาม :: ชื่อนามสกุลในเกียรติบัตรผิดทำอย่างไร ?

          ตอบ :: ท่านสามารถแก้ไข ชื่อ นามสกุล ของท่านได้โดยการเข้าสู่ระบบ แล้วกดที่ปุ่มรูปมุมขวาด้านบน เลือก " แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร " แก้ไขได้ไม่เกิน 1 ครั้งเท่านั้น

Online : 3 IP
วันนี้ : 189 IP
เมื่อวาน : 219 IP
สัปดาห์นี้ : 189 IP
เดือนนี้ : 4454 IP
ปีนี้ : 14948 IP
ทั้งหมด : 310903 IP
บันทึก : 5432 (17.09.2021)